Descobrim l’entorn a través de la realització d’un inventari floral

Descobrirem el propi entorn per explicar-vos la biodiversitat i la importància de la conservació de l’ecosistema. Aprendrem a observar i a diferenciar les plantes per entendre la importància de fer un inventari floral en terres de cultiu. Els continguts d’aquest taller són adaptats en funció de cada nivell educatiu.