Logo Borges
image_print
 1. ENTITAT ORGANITZADORA DEL SORTEIG
  L’entitat organitzadora del sorteig, Borges Branded Foods SLU, amb domicili social a l’Avinguda Josep Trepat i Galceran 38, 25300 Tàrrega (Lleida) i amb CIF B08960650.
 2. OBJECTE DEL SORTEIG
  S’organitza un sorteig en modalitat gratuïta amb finalitat comercial i promocional per tal de donar a conèixer els productes i serveis de Mas de Colom – Casa Borges i el Club Borges de Borges Internacional Group.
 3. ÀMBIT TEMPORAL
  S’efectuaran cinc sortejos l’any fins que duri aquesta promoció d’entre les respostes rebudes.
  • El primer sorteig es farà entre l’1 i el 30 d’abril, i hi participaran les respostes rebudes durant els dos mesos anteriors (d’1 de febrer al  31 de març).
  • El segon sorteig es farà entre l’1 i el 30 de juny, i hi participaran les respostes rebudes durant els dos mesos anteriors (d’1 d’abril a 31 de maig).
  • El tercer sorteig es farà entre l’1 i el 31 d’agost, i hi participaran les respostes rebudes durant els dos mesos anteriors (d’1 de juny a 31 de juliol).
  • El quart sorteig es farà entre l’1 i el 31 d’octubre, i hi participaran les respostes rebudes durant els dos mesos anteriors (d’1 d’agost al 30 de setembre).
  • El cinquè sorteig es farà entre l’1 i el 31 de desembre, i hi participaran les respostes rebudes durant els dos mesos anteriors (d’1 d’octubre al 30 de novembre).
 4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I LIMITACIONS
  Seran partícips en el sorteig totes aquelles persones físiques que hagin completat correctament la butlleta de sorteig adquirida gratuïtament a Mas de Colom – Casa Borges, i hagin acceptat la política de privacitat i les bases legals del present sorteig mitjançant la selecció de l’opció pertinent que s’haurà mostrat al final del procés de completar la butlleta.Només s’admetrà una participació per persona física i quedaran exclosos de participar en el sorteig els empleats o col·laboradors de Mas de Colom – Casa Borges. És imprescindible per a participar en el sorteig que les dades personals aportades siguin verídiques. Qualsevol error o falsedat en les dades proporcionades legitimarà l’organitzadora a donar per nul·la la participació.
 5. PREMI
  El guanyador/a del sorteig rebrà un lot de productes Borges. Que estarà compost per:
  • Fruits secs
  • Oli oliva extraverge
  • Barretes de fruits secs
  • Beguda vegetal nous, avellana o ametlla.
  El valor del premi són 40 €
  El premi no podrà ser en cap cas objecte de canvi, alteració o compensació en metàl·lic. Es podrà renunciar al premi obtingut, però en cap cas s’oferirà al guanyador/a un premi alternatiu, ni la renúncia suposarà dret a indemnització o compensació en metàl·lic.
 6. MECÀNICA DEL SORTEIG I NOTIFICACIÓ DEL GUANYADOR/A
  Els participants entraran en el sorteig una vegada hagin omplert la butlleta de participació i hagin autoritzat la seva participació en el sorteig mitjançant l’acceptació de la pertinent opció que trobaran al final del document. El guanyador es determinarà de manera aleatòria per sorteig efectuat mitjançant sistema electrònic. del web www.sortea2.com, organització aliena a Borges International Group i sense connexió de dependència amb ella.
  Es trauran dos suplents en cada sorteig.
  Una vegada realitzat el sorteig, Borges es posarà en contacte amb el participant que resulti guanyador mitjançant correu electrònic, per informar-lo i gestionar el lliurament del premi.
  Els suplents tindran dret al premi, seguint l’ordre en el qual hagin sortit escollits, en els següents casos:
  • En cas que el guanyador, transcorreguts 30 dies naturals de la data d’enviament del correu electrònic de confirmació, no s’hagi posat en contacte amb Borges per comunicar l’acceptació del premi.
  • En cas de renúncia al premi, per part del guanyador.
 7. INFORMACIÓ RELATIVA AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
  Borges en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades en el formulari de participació en el sorteig, informa que les mateixes seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la normativa legal vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) ) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació:
  Responsable del tractament
  Raó social: Borges Branded Foods, SLU
  Adreça: Avda. Josep Trepat i Galceran, 38. CP 25300 de Tàrrega.
  Correu electrònic: lopd@borges-big.com
  La finalitat del tractament de dades: Gestionar la participació en la present promoció i enviar-li, en el seu cas, comunicacions comercials i promocionals sobre els nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. Les categories de dades utilitzades en el marc d’aquest tractament de dades són: nom, cognoms, correu electrònic i telèfon. Aquest procediment es basa en el lliure consentiment dels participants en el sorteig.
  Les dades de caràcter personal proporcionades es conservaran mentre sigui necessari per acreditar l’existència del concurs. Després es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. Les dades podran ser comunicades a altres entitats del grup en el cas de absorció o fusió (empreses del grup a la web) i no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.
  Destinataris de les dades: Les dades dels guanyadors seran comunicades a l’empresa que envia el premi només per la gestió de l’enviament.
  Les dades es poden facilitar a tercers en cas d’impugnació del concurs.
  Enviaments de Comunicacions Comercials: Així mateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Borges International Group sol·licita el consentiment explícit per enviar-li comunicacions comercials i promocionals sobre les novetats dels nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. Aquest consentiment serà atorgat mitjançant l’acceptació de l’opció corresponent que es troba en la butlleta que ompliran física o virtualment els participants. Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic lopd@borges-big.com.
  Mesures de seguretat: De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, Borges International Group està complint amb totes les disposicions de la normativa GDPR pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats pels quals són tractades. Borges International Group garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels interessats i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
  Drets de les persones interessades: Així mateix, li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit al correu electrònic lopd@borges-big.com. La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.agpd.es.
 8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Les bases del sorteig es regeixen per la llei espanyola.
  La resolució de qualsevol qüestió litigiosa que pogués derivar-se de la interpretació i/o compliment se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que per llei corresponguin.
 9. ACCEPTACIÓ
  La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació prèvia i incondicional de les presents bases establertes per Borges i del tractament de les dades personals dels participants. Aquesta acceptació es realitza a través de l’acceptació de l’opció corresponent que es troba en la butlleta la qual es entregada a Mas de Colom – Casa Borges en el moment de realitzar una visita al centre.
 10. FISCALITAT
  S’informa que aquest premi no genera cap retenció fiscal.
 11. SERVEI D’INFORMACIÓ
  Els participants que volguessin sol·licitar informacions sobre la promoció podran enviar les seves consultes a l’adreça de correu electrònic: contacto@borges.es i per telèfon al número 900 10 28 90.

  A Tàrrega, gener de 2024.
Reserves
Reserves
Contacte