Logo Borges

"*" indicates required fields

Logo Borges
Mas d’en Colom - Casa Borges
Carrer del Mas d’en Colom, 143
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 660 134 075
Email: info@masdecolom.com

Permeto el tractament de dades personals segons la Política de Privacitat. El responsable de l’Arxiu és
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, SA, amb la finalitat de gestionar la resposta.
Exercici de drets a lopd@borges-bain.com

Reserves
Reserves
Contacte
CUPONS