Logo Borges

"*" indicates required fields

Mas d’en Colom - Casa Borges
Carrer del Mas d’en Colom, 143
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel. 660 134 075
Email: info@masdecolom.com

Permeto el tractament de dades personals segons la Política de Privacitat. El responsable de l’Arxiu és
BORGES INTERNATIONAL GROUP, S.L.U, amb la finalitat de gestionar la resposta.
Exercici de drets a lopd@borges-big.com

Reserves
Reserves
Contacte