Logo Borges

Descobrirem el propi entorn per explicar-vos la biodiversitat i la importància de la conservació de l’ecosistema. Aprendrem a observar i a diferenciar les plantes per entendre la importància de fer un inventari floral en terres de cultiu. Els continguts d’aquest taller són adaptats en funció de cada nivell educatiu.

Reserves
Reserves
Contacte