Logo Borges

Descobrirem el propi entorn per explicar-vos la biodiversitat i la importància de la conservació de l’ecosistema per entendre la importància de la funció dels pol·linitzadors en la reproducció de les plantes. Els continguts d’aquest taller són adaptats en funció de cada nivell educatiu.

Reserves
Reserves
Contacte